Voorwaarden

Aansprakelijkheid

't Groentje werkt volgens de HACCP normen. Desondanks is 't Groentje nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de opdrachtgever, deelnemers aan de bijeenkomst, of derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van 't Groentje of van één van haar medewerkers.